International Electronic Journal of Mathematics Education

International Electronic Journal of Mathematics Education
Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution
 • Article Type: Research Article
 • International Electronic Journal of Mathematics Education, 2016 - Volume 11 Issue 4, pp. 843-857
 • Published Online: 19 Jul 2016
 • Article Views: 1909 | Article Download: 1282
 • Open Access Full Text (PDF)
APA
In-text citation: (Yachina & Khurmatulina, 2016)
Reference: Yachina, N. P., & Khurmatulina, R. K. (2016). Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution. International Electronic Journal of Mathematics Education, 11(4), 843-857.
AMA
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Yachina NP, Khurmatulina RK. Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution. INT ELECT J MATH ED. 2016;11(4), 843-857.
Chicago
In-text citation: (Yachina and Khurmatulina, 2016)
Reference: Yachina, Nadezhda P., and Rezeda K. Khurmatulina. "Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution". International Electronic Journal of Mathematics Education 2016 11 no. 4 (2016): 843-857.
Harvard
In-text citation: (Yachina and Khurmatulina, 2016)
Reference: Yachina, N. P., and Khurmatulina, R. K. (2016). Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution. International Electronic Journal of Mathematics Education, 11(4), pp. 843-857.
MLA
In-text citation: (Yachina and Khurmatulina, 2016)
Reference: Yachina, Nadezhda P. et al. "Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution". International Electronic Journal of Mathematics Education, vol. 11, no. 4, 2016, pp. 843-857.
Vancouver
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Yachina NP, Khurmatulina RK. Formation of the Monitoring Competence of the Teacher in a Comprehensive Institution. INT ELECT J MATH ED. 2016;11(4):843-57.

Abstract

The relevance of the problem in question is stipulated by the increasing role of the teacher and his professional competence in the successful solution of innovative social pedagogical problems of the new educational paradigm; by the more significant role of the teacher’s monitoring activity in the improvement of quality of general education. It is as well determined by the fulfilled conscious need of the teacher to develop the monitoring competence as a component of his pedagogical mastery. The aim of the article is formulation, theoretical justification and implementation of the model of the teacher’s monitoring competence and pedagogical conditions of its efficient realization in a comprehensive institution. The main approaches of the research are personal active, competence-based and monitoring with the primary cognition principle being dialectical. The mentioned approaches crucially reflect the peculiarities of scientific cognition as well as of the process of the teacher’s monitoring competence. The research found structural functional components of the monitoring competence of the teacher (motivational, cognitive, projective), which reflect its specific systemic characteristics: the typology of teacher basing on his involvement in the monitoring activities has been determined (the main determined types are reproductive, constructive, innovative, creative); the model of the monitoring competence of the teacher in a comprehensive institution has been designed and explained. The model comprises a set of interconnected stages: orientation-motivational, contensive, operational active, result evaluating. 

References

 • Abdoulkhanova-Slavskaya, K. А. (1991). Strategiya zhizni. Мoscow: Mysl. 299p.
 • Ananiev, B. G. (1999). O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya. Мoscow: Nauka. 304p.
 • Andreyev, V. I. (2000). Pedagogika: uchebniy kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya. Kazan: Tsentr innovatsionnikh technologiy. 600p.
 • Babanskiy, Y. K. (1982). Problemi povisheniya effectivnosti pedagogicheskikh issledovanii. Мoscow: Pedagogika. 192p.
 • Belozertsev, Е. P. (1992). Pedagogicheskoye obrazovaniye: realii i perspective. Journal Pedagogika, 1-2, 61-65
 • Davydov, V. V. (1996). Teoriya razvivayushschego obucheniya. Moscow: INPOR. 544p.
 • Denne, L. D., Thomas, E., Hastings, R. P. & Hughes, J. C. (2015). Assessing competencies in applied behavior analysis for tutors working with children with autism in a school-based setting. Journal Research in Autism Spectrum Disorders, 20, 67-77.
 • Feyereislova, S. & Nathan, D. (2014). How best to teach developmental assessment? A single-blinded randomized study, Child: Care, Health and Development, 41(2), 334-342.
 • Gabdoullin, G.G. (1990). Perestroika shkoli: problemi upravleniy. Kazan: Tatarskoye knizhnoye izdatelstvo. 206p.
 • Khurmatullina, R. & Yachina, N. (2015). Formation of Individual Creative Activity Style of a Prospective Music Teacher. Review of European Studies, 7(5), 231-236.
 • Khutorskoi, А. V. (2002). Opredeleniyeobshchepredmetnogo soderzhaniya I klyuchevikh competentsiy kak kharakteristica novogo podkhoda k konstruirovaniyu obrazovatelnikh standartov. Journal Pedagogika, 5, 18-22.
 • Koshkin, V., Maslennikov, A., Steshina, L., Starigina N. & Petukhov  I. (2015). In-House Monitoring over Student Competence Formation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 582-586.
 • Kuzmina, N. V. (1993). Professionalizm pedagogicheskoi deyatelnosti. Saint-Petersburg: Peter. 154p.
 • Leontiev, D. А. (1996). Samorealizatsiya i soushchostniye sili. Мoscow. 128p.
 • Makhmutov, М. I., Ibragimov, G. I. & Choshanov, M. A. (1993). Pedagogicheskiye technologii razvitiya mishleniya uchaschikhsya. Kazan: TGZhI. 88p.
 • Markova, А. K. (1999). Psikhologiya trouda uchitelya: kniga dlya uchitelya. Moscow: Prosveshcheniye. 244p.
 • Miller, A., Eather, N., Sproule, J., Annis-Brovn, L. & Lubans, D. R. (2015). The PLUNGE randomized controlled trial: Evaluation of a games-based physical activity professional learning program in primary school physical education. Journal Preventive medicine, 74, 1-8.
 • Orlova, V. А. & Lebedeva V. P. (2000). Psikhodidakticheskiye aspecti proyektirovaniya obrazovatelnoy sredi. Journal  Standarti i monitoring v obrazovanii, 4, 20-26.
 • Slastyonin, V. А. (2004). Professionalizm uchitelya kak yavleniye pedagogicheskoi culture. Journal Pedagogicheskaya nauka i obrazovaniye, 5, 4-15.
 • Vigotskiy, L. S. & Davydov, V. V. (1982). Problemi obshchei psikhologii. Мoskow: Pedagogika. 360p.
 • Yachina, N. P., Moukhutdinova T. Z. & Khaziyeva N. N. (2009). Professional competence as an indicator of the quality of education. Vestnik of Kazan Technological University. Federal scientific peer-reviewed journal, 2, 180-186.
 • Yagoupov, V. V., Mizinchuk, V. I. & Krishtal, N. А. (2013). Monitoringovaya funktsiya prepodavatelei spetsialnikh distsiplin. Journal Goumanitarniye vedomosti TGPU named after L. N. Тоlstoy, 3, 95-102.
 • Zagvyazinskiy, V. I. (1981). Metodologiya i metodika didakticheskogo issledovaniya. Мosсow: Pedagogika. 160p.
 • Zmeyev, S. I. (2012). Competentnostnaya osnova professionalnoi podgotovki i povisheniya kvalifikatsii prepodavatelya visshei shkoli ХХI veka. Vestnik MGLU, 649, 51-62.

License

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.