Keyword: integration mechanism

1 article found.

Research Article

The Mechanism of Business Integration and the Training System for the Tourism Industry

Natalia A. Zaitseva, Anna A. Larionova, Olga V. Skrobotova, Svetlana N. Trufanova, Elena V. Dashkova

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 6, 1713-1722